جوانسازی پوست

    جوانسازی پوست به طور کلی به هر اقدامی که به تحریک کلاژنسازی و سایر اجزای زنده ی بافتی پوست و در نهایت کاهش چین و چروک پوست منجر شود، اطلاق میگردد.

    انواع روش های جوانسازی پوست

    جوانسازی طیف وسیعی از اقدامات شامل انواع لیزرهای پوستی (شامل CO2 ,fractional RFو…) ، میکرونیدلینگ، مزوتراپی، مزوژلها ، پی آرپی ، کربوکسی تراپی و انواع روشهای نوین دیگر را دربرمیگیرد.