زاویه سازی صورت

زاویه سازی فک وصورت

تا بحال شده فکر کنید: کاش صورتم استخوانی تر ، پرتر، کشیده تر ، یا گردتر و… بود!؟ خبر خوش اینکه رسیدن به همه ی این خواسته ها تحت عنوان روشی به اسم زاویه سازی فک و صورت  انجام‌میپذیرد!

نمونه کارها

تزریق ژل لب

دوست دارید لب‌هایی با مد روز داشته باشید و یا ترجیح میدهید در کنار زیباتر شدن فرم طبیعی لب همچنان حفظ شود؟ خوشبختانه هر دو ی این خواسته ها با تزریق اصولی ژل لب امکان پذیر است!

تزریق ژل لب یا فیلر لب نه تنها بمنظور حجم دهی  و شکل دهی به لب، انجام میگیرد، بلکه بمنظور رفع عیوب و نواقص لب، و گاها غیر قرینگی دو نیمه ی راست و چپ آن ، میتوان از تزریق ژل لب بهره برد.

نمونه کارها
تزریق ژل لب
جوانسازی

جوانسازی

متن شماره ۶

نمونه کارها

رزرو وقت

برای رزرو وقت قبلی تماس بگیرید